2018 m. kovo 23 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pasieniečių mokykla

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PASIENIEČIŲ MOKYKLA

Adresas: Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Vilniaus rajonas
Telefonas: (8-5) 243 90 30  
El. paštas: mokykla@vsat.vrm.lt
Faksas: (8-5) 232 51 54  

Anoniminis pasitikėjimo
telefonas:

(8-5) 243 90 30
Interneto svetainė: www.pasienietis.lt

Viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas Marius Zemenskas
Telefonas: (8-5) 219 82 65
El. paštas: marius.zemenskas@vsat.vrm.lt

Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Loreta Tumalavičienė
Telefonas: (8-5) 219 82 07
El. paštas: loreta.tumalaviciene@vsat.vrm.lt


Viršininkas
pulkininkas
 Vytautas Strolia


Pasieniečių mokykla yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinis padalinys. Tai profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius pagal 1,5 metų mokymo programą valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu.

Pasieniečių mokyklos istorijos ištakos – 1991-ieji. Tais metais pasieniečiams parengti Visagino (tuo metu Sniečkaus) mieste buvo nuspręsta įkurti Pasienio apsaugos tarnybos Mokomąjį centrą. Tuomet į vadinamąjį Mokomąjį centrą atvyko pirmieji karininkai. Pirmuoju Mokomojo centro viršininku buvo paskirtas Pranas Dragūnaitis. Mokomojo centro viršininko žinion buvo perduotas sovietų kariuomenės karinis miestelis. Tais metais Mokomajame centre apmokyti pirmieji būtinosios tarnybos kariai, pradėtos komplektuoti mokomosios kuopos, aptarnaujantis personalas.

Jau 1992 metais po pirmųjų mokymų saugoti valstybės sienos išvyko pirmieji kariai pasieniečiai. Pradėtas dirbančių pasienio pareigūnų apmokymas pagal dviejų savaičių programą.  Pirmiesiems Mokomojo centro pareigūnams suteikti kariniai laipsniai. Nuo 1992 metų sausio iki balandžio mėnesio Mokomajam centrui vadovavo Alfonsas Jonas Baravykas. Vėliau Alfonsą Joną Baravyką paskirus į kitas pareigas, Mokomojo centro viršininku tapo Virginijus Bukauskas. 

1993 – 1994 metai buvo tikrai nelengvi. Mokomasis centras buvo reorganizuotas į Pasienio policijos departamento Pasienio mokymo centrą.

1995 metai buvo žymūs tuo, kad į Pasienio mokymo centrą buvo priimami nauji dėstytojai, tobulinama mokymo materialinė-techninė bazė. Pasienio mokymo centras savo pavadinimą pakeitė 1997-aisiais. Tuomet šis centras buvo pervadintas į Visagino pasienio mokymo centrą. Pasienio policijos pareigūnų apmokymui buvo įrengta pirmoji kompiuterinė klasė.

Nuo 1998 metų Visagino pasienio mokymo centrui toliau vadovavo Virginijus Bukauskas. Centras sėkmingai tęsė pareigūnų mokymus, organizavo kvalifikacijos tobulinimo kursus dirbantiems pareigūnams. 

1999-ieji buvo ryškių permainų metas. Šiais metais Visagino pasienio mokymo centras buvo ir vėl reorganizuotas. Tuomet centras įgavo naują pavadinimą – Visagino pasienio policijos mokykla. Tais metais parengta ir patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijoje Pasienio policijos pareigūnų pagrindinio profesinio rengimo programa. Buvo pradėtas mokymas pagal 2 metų kurso programą. Tai tapo didelio ir atkaklaus darbo įvertinimu. Nuo 1999 m. rugsėjo mėnesio pasienio policijos mokyklai vadovavo Astijus Rutkauskas. Nuo 1999 m. gruodžio 20 d. mokyklos viršininku buvo paskirtas Vytautas Strolia. 

2000-aisiais ir toliau mokykla rašė savo istoriją. 2001 m. reorganizavus Pasienio policijos departamentą į Valstybės sienos apsaugos tarnybą, mokykla buvo pervardyta į Visagino pasieniečių mokyklą. Tais pačiais metais mokyklą baigė pirmoji pasieniečių laida, kuri mokėsi dvejus metus pagal naująją programą. 2001 m. rugsėjo 21 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje mokyklai išduota licencija mokyti pagal Pasieniečių mokymo programą.

2002 metai mokyklai buvo svarbūs tuo, kad Vilniaus rinktinės Medininkų užkardos bazėje buvo įkurtas modernus Visagino pasieniečių mokyklos Anglų kalbos mokymo centras. Tais pačiais metais Pasieniečių dienos minėjimo ceremonijos metu Pasieniečių mokyklai įteikta kovinė vėliava. Buvo sukurtas ir patvirtintas Pasieniečių mokyklos baigimo ženklas.

2003 metais sėkmingam kvalifikacijos tobulinimo kursų pravedimui buvo parengtos pirmosios net penkios naujos mokymo programos. Taip pat mokyklos pedagogai parengė ir  išleido pirmąsias mokymosi priemones. Šiais metais buvo įgyvendintas Vilniaus rinktinės Medininkų užkardos perdavimo mokyklai veiksmų planas. Buvo perimti minėtos užkardos pastatai ir kiti statiniai.

2004 metais pirmą kartą į mokyklą buvo priimti mokytis eksterno būdu valstybės sienos apsaugoje dirbantys pareigūnai bei pirmą kartą pagal Įvadinio mokymo programą buvo priimti mokytis asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, ir siekiantys užimti pasieniečio pareigas.

Jau 2005 metais mokykla pradėjo rengti pasieniečius pagal atnaujintą 2 metų Pasieniečių mokymo programą. Programos atnaujinimą įtakojo šios aplinkybės - Lietuvos Respublikai pasirašius asocijuotos narės sutartį kilo būtinybė derinti Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teise. Be to, turėjo būti užtikrintas nuoseklus ir naujų teisės aktų įgyvendinimas; atsirado būtinybė pasieniečio mokymo programą pritaikyti Europos Sąjungos Pagrindinei pasieniečių mokymo programai. 

2006 metais buvo pradėtos naujos mokyklos statybos Medininkuose.

Naujos Pasieniečių mokyklos veiklos pradžia yra vienas reikšmingiausių įvykių Valstybės sienos apsaugos tarnybos istorijoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Kartu tai buvo vienas iš didžiausių tarnybos vykdytų projektų Lietuvai rengiantis prisijungti prie Šengeno erdvės. Visų mokyklos pastatų statybos, renovacijos ir įrengimo darbų vertė – apie 67 milijonus litų. Mokykla pastatyta už Europos Sąjungos lėšas.

2007 m. spalio 25 d. Pasieniečių mokykla įsikūrė pastatytame naujajame mokyklos komplekse Vilniaus rajone, Medininkuose. Į naująją vietą persikėlė visa Pasieniečių mokykla, anksčiau veikusi Visagine. Vyko naujos mokyklos atidarymas. Mokyklos perkėlimas į naująjį šiuolaikinį kompleksą leido optimaliai organizuoti pasieniečių rengimą.

Naujajame mokymosi komplekse savo įgūdžius sėkmingai tobulina ir dalinasi patirtimi ne tik Lietuvos, bet ir ES šalių bei kitų valstybių sienos apsaugos pareigūnai. Čia vyksta mokymai ir kursai pasieniečiams iš įvairių šalių, sudarytos puikios sąlygos atvykstantiems ir patirtį pasieniečiams perduodantiems tarptautiniams ekspertams.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetu, Muitinės mokymo centru, Lietuvos policijos bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklomis ir Generolo Jono Žemaičio karo akademija. 

Taip pat mokyklos mokytojai įgyja profesinės patirties ne tik bendradarbiaudami su mūsų šalies švietimo įstaigomis, bet ir su Baltijos regiono pasienio tarnybų mokymo įstaigomis (Lenkijos Respublikos Kentčyno pasienio mokymo centru, Latvijos Respublikos Rezeknės pasienio apsaugos koledžu, Estijos Respublikos Vidaus saugumo akademijos Pasienio koledžu).

Mokykla siekia keistis naudinga praktine patirtimi, metodine ir mokomąja medžiaga bei mokytojais. Kasmet su užsienio šalių partneriais mokyklos mokytojai praveda bendrus mokymus. Tai atveria naujas galimybes pasirengti vykdyti pasieniečio funkcijas ne tik Lietuvoje, bet ir bet kurioje ES valstybėje, dalyvauti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) organizuojamuose pareigūnų mokymuose, skubios pasienio pagalbos būrių operacijose. Gabiausiems pasieniečiams atveriamos galimybės dalyvauti įvairiose tarptautinėse misijose, atstovauti tarnybą tarptautinėse organizacijose.

Pasieniečių mokykla rengia profesionalius pasieniečius VSAT padaliniams pagal naujausią Pasieniečių mokymo programą bei vykdo dirbančių pareigūnų kvalifikacijos kėlimą.

Sėkmingai toliau plėtoja VSAT tiriamąją veiklą, kurios tikslas nustatyti VSAT plėtros prioritetus ir personalo kvalifikacijos tobulinimo gaires. Pasieniečių mokykla nuolat siekia, kad mokymų kokybė bei dėstytojų pasirengimas atitiktų ES keliamus reikalavimus.

Parengta pagal Pasieniečių mokyklos inf.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.