Į pradžią El.paštas  Svetainės struktūra Neįgaliesiems
Į Pradžią
Kontaktų sąrašas VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
2014 m. rugsėjo 2 d., antradienis
Vertikalus meniuBiudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PAKRANČIŲ APSAUGOS RINKTINĖ

Adresas: Gintaro g. 1, LT-92237 Klaipėda
Telefonas: 8-46 39 78 50
Faksas: 8-46 39 78 72
Elektroninis paštas: par.brs.kanceliarija@vsat.vrm.lt
Rinktinės vadas: 8-46 39 78 48

Anoniminis pasitikėjimo
telefonas:

8-46 39 78 74
Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Vesta Flick
8-46 39 71 95


Rinktinės vadas
pulkininkas
 Donatas Lengvinas

Rinktinei priskirtas sienos ruožas yra 462,1 km, ji saugo ruožą su Rusija bei jūros sieną, taip pat kontroliuoja dalį sienos su Latvija. Valstybės siena su Rusijos Federacija sausumoje -   1,8 km, siena su Rusija Kuršių mariose -   18,5 km, teritorine jūra - 119,7 km. Valstybės siena su Latvijos Respublika sausumoje - 322,1 km. Teritorinės jūros plotas – 1861,2 kv. km.

Rinktinei pavaldūs padaliniai:

 

Kontaktai

Kontrolės punktai


Neringos
 užkarda

Adresas: Nidos-Smiltynės plentas 23, Neringa
Telefonas: 8-469 52 284
Faksas: 8-469 52 284
 Nidos, Nidos keleivinis upių uosto


 Uosto
 užkarda

Adresas: Naikupės 2 / Nemuno 123, Klaipėda
Telefonas: 8-46 46 63 65
Faksas: 8-46 46 63 65
 Molo, Pilies, Malkų įlankos

 
Kopgalio
 užkarda

Adresas: Smiltynės pl. 2 a, Klaipėda
Telefonas: 8-46 39 11 69
Faksas:
 

 
Palangos
 užkarda

Adresas: Bangų g. 1, Palanga
Telefonas: 8-460 4 84 60
Faksas: 8-460 4 84 60
Palangos oro uosto,
Būtingės naftos terminalo


Zoknių
užkarda

Adresas: Pročiūnų g. 3, Šiauliai
Telefonas: 8-41 598512, 8-611 31616
Faksas: 8-41 598514
Kalvių-Meitenės kontaktinis punktas,
Zoknių oro uosto

Trumpa rinktinės istorija:

Nuo 1990 m. lapkričio 19 d. tarnyba buvo pradėta 64 pasienio postuose. Susiklosčius palankioms aplinkybėms, Nidos pasienio postas darbą pradėjo anksčiau – 1990 m. lapkričio 14 d.

Taip pat pradėta stiprinti Lietuvos jūros sienos apsauga. Krašto apsaugos ministerijos 1991 m. gruodžio 31 d. įsakymu buvo įvykdyta reforma ir įkurta Pasienio apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinė (vienintelė Lietuvoje rinktinė, kuri saugojo ir saugo valstybės sieną ne tik sausumoje, bet ir jūroje).

Ją sudarė 8 pasienio užkardos (Palangos, Karklininkų, Girulių, Juodkrantės, Nidos, Rusnės, Pagėgių, Viešvilės), Kontrolės tarnyba, kuriai buvo pavadūs 5 kontrolės punktai (Klaipėdos, Palangos, Nidos, Būtingės ir Pagėgių), Greito reagavimo kuopa ir Atskiras laivų divizionas.

Rinktinei buvo priskirtas valstybės sienos apsaugos ruožas nuo Šventosios upės sandūros su Latvijos siena ir Baltijos jūros kranto, toliau Baltijos jūra, Kuršių nerija, Kuršių mariomis, Nemuno upe iki sienos linijos susikirtimo su Nemuno upe prieš Smalininkus (imtinai).

Iki 1992 m. liepos tarnyba iš postų buvo vykdoma epizodiškai. Vėliau, perėmus sovietų pasieniečių užkardas ir postus, valstybės sienos apsaugą pasieniečiai vykdė iš nuolatinių dislokacijos vietų.

1992 m. vasario 7 d. rinktinei buvo perduotas reidinis kateris “Vytis – 2”, kuris stojo saugoti uosto vartų, o birželį valstybės sienai jūroje saugoti pradėtas naudoti laivas “Vėtra”.

Nuo 1992 m. rugsėjo Pakrančių apsaugos rinktinė (PAR) toliau imta vadinti Klaipėdos rinktine, o iš rinktinei pavaldžių kontrolės praleidimo punktų suformuota atskira Klaipėdos pasienio kontrolės praleidimo punktų rinktinė.

1996 m. vykdant Pasienio policijos departamento ir jo struktūrinių padalinių reorganizaciją, buvo atkreiptas dėmesys į sienos apsaugos tobulinimą jūroje. Nuspręsta reorganizuoti Klaipėdos pasienio policijos rinktinę ir Klaipėdos atskirų pasienio policijos kontrolės punktų rinktinę į vieną Pakrančių apsaugos pasienio policijos rinktinę. Jai buvo priskirta saugoti Lietuvos valstybės sienos ruožą su Kaliningrado sritimi Kuršių mariose, Kuršių nerijoje ir Baltijos jūroje, teritorinių vandenų ribą bei valstybės sienos ruožą su Latvija Baltijos jūroje ir sausumoje.

1997 m. balandžio 30 d. buvo įkurtas Pakrančių apsaugos laivų divizionas.

1999 m. liepos 16 dieną veiklą pradėjo Būtingės naftos terminalo PKP.

1999 m. gruodžio 28 d. Pasienio policijos departamento įsakymu Pakrančių apsaugos pasienio policijos rinktinėje, Štabo sienos apsaugos skyriaus sudėtyje, buvo įsteigtas operatyvaus valdymo padalinys – Nacionalinis jūros sienos apsaugos koordinavimo centras, kurio pagrindinis uždavinys – plėsti pasienio tarnybų ir kitų institucijų bendradarbiavimą visame Baltijos jūros regione.

2001 m. birželio 11 d. Pakrančių apsaugos pasienio policijos rinktinėje įkurtas Specialiosios paskirties būrys.
Šiandien Pakrančių apsaugos rinktinė yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūrinis padalinys, kuris saugo Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis bei valstybės sienos ruožus.

Rinktinė jungia Neringos (Nidos, Nidos keleivinis upių uosto pasienio kontrolės punktai), Palangos (Palangos oro uosto, Būtingės naftos terminalo kontrolės punktai ir Karklės atraminis punktas), Kopgalio, Uosto (Molo, Pilies, Malkų įlankos PKP) užkardas, kurioms nuolat talkina Specialiosios paskirties būrys bei Nacionalinis jūros sienos apsaugos koordinavimo centras. 2008 m. sausio 1 d. įkurtas Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyrius.

2007 m. gruodžio 21 d. Lietuva tapo pilnateise Šengeno erdvės nare. Nuo tada PAR pareigūnai nebevykdo pasienio tikrinimų prie sausumos sienos su Latvija, tačiau šios rinktinės pasieniečiai atsakingi už Europos Sąjungos išorės sienos bei Šengeno erdvės saugumą.

2007 m. PAR už Šengeno priemonės programos lėšas įgyvendinti 6 projektai.

Nuo 2007 m. vasario (oficiali atidarymo ceremonija įvyko 2007 m. vasario 8 d.) Neringos užkardos pasieniečiai pradėjo tarnybą atnaujintose patalpose Nidoje.

Tais pačiais metais spalio 15 d. atidarytas Palangos užkardos Karklės atraminis punktas. Klaipėdos rajono Šaipių kaime įkurtame objekte, be administracinio pastato, taip pat įrengta tarnybinių pasieniečių šunų dresavimo bazė, uždaras tiras, sporto kompleksas su aikštynu bei rinktinės Specialiosios paskirties būrio būstinė. Modernaus komplekso vietoje Karklėje anksčiau buvo sovietinės kareivinės.

Trys projektai buvo pristatyti 2007 m. lapkričio 27 d.: VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė pradėjo naudotis nauja Techninių stebėjimo priemonių sistema, po I-ojo etapo rekonstruota krantine pasieniečių laivams, įsigyta naujų laivų reaguoti į pažeidimus jūroje, gauti keturi jūriniai kateriai.

2007 m. gruodžio 6 d. atidaryta PAR Uosto užkarda. Valstybiniame jūrų uoste dirbantys ir pasienio kontrolę atliekantys pasieniečiai į šį uostamiestyje iškilusį modernų pastatą persikėlė iš anksčiau nuomotų patalpų uoste, kurios neatitiko visų šiuolaikinių reikalavimų.

Įsigaliojus naujiems teisės aktams dėl gelbėjimo, paieškos bei naftos teršalų surinkimo darbų, nuo 2009 m. sausio 1 d. keitėsi šalies institucijoms priskirtos funkcijos Lietuvos atsakomybės zonoje. Paieškos ir gelbėjimo funkciją Kuršių mariose vykdo PAR, jūroje - Karinės jūrų pajėgos,  uosto akvatorijoje – uosto direkcija.

2009 m. gruodžio 29 d. rekonstruota Kopgalio užkarda. Tai Europos Sąjungos Išorės sienų fondo lėšomis finansuojamas projektas. Pastatytas naujas administracinis užkardos pastatas, į kurį buvo perkelta Jūros stebėjimo sistemos centinė vadavietė.

Tų pačių metų pabaigoje baigtas kitas ISF lėšomis finansuojamas projektas – įdiegta Uosto vaizdo sistema. 

PAR pasieniečiai tikrina ir ateityje tikrins Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste atvyksiančius ar išvykstančius asmenis iš trečiųjų šalių, vykdys Palangos oro uosto apsaugą, stebės ir saugos valstybės sieną Kuršių mariose ir vidaus vandenyse bei teritorinėje jūroje.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. panaikinus Šiaulių rinktinę ir PAR priskyrus 446 km valstybės sienos su Latvija ruožą bei įkūrus Zoknių užkardą, Pakrančių apsaugos rinktinei priklauso penkios užkardos: Neringos, Kopgalio, Uosto, Palangos ir Zoknių.

Parengta pagal Pakrančių apsaugos rinktinės inf.

 

 

 AKTUALU
 
KELIAUJANTIEMS
PER SIENĄ
 
AUTOMOBILIŲ
 EILĖS LIETUVOS
PASIENYJE
 

EUROPOS
SĄJUNGA
IR ŠENGENAS

 
ASMENS
TAPATYBĖS
KORTELĖS
 

KARJEROS
GALIMYBĖS

 

VISUOMENĖS
NUOMONĖS
 APKLAUSOS

 
 

 

 

 

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.